PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO KOGO SKUTECZNIE SKIERUJEMY TWOJĄ REKLAMĘ?


Nasze nośniki reklam są umieszczone w pojazdach transportu zbiorowego (autobusy komunikacji miejskiej w Białymstoku).

Wybraliśmy tą właśnie przestrzeń, by móc oferować skuteczne narzędzie w bardzo korzystnych cenach. 

> Dzięki wybranej lokalizacji nośników trafiamy do odbiorców reklamy tam, gdzie tworzą się znaczne grupy osób.

> Odbiorcy reklamy to konkretna i policzalna grupa (przepływy pasażerskie: ponad 3 mln miesięcznie).

> Pasażerowie są w charakterystycznej sytuacji - większość z nich nie jest niczym szczególnym zajęta, jest otwarta na przekaz.

> Nośniki reklam zawsze są umieszczone w miejscach o najlepszej widoczności


Reklama tranzytowa, doskonała w promocji produktów, usług, wydarzeń, miejsc i marek w wielu branżach, m.in.:

> spożywczej,
> odzieżowej,
> elektronicznej,
> telekomunikacyjnej,
> finansowej,
> ubezpieczeniowej,
> medycznej,
> farmaceutycznej,
> kosmetycznej,

> gastronomicznej,
> rozrywkowej,
> weselnej,
> oraz w sektorze usług.